Projekty UE

Zobacz jakie projekty UE nas wspierają.

Fitness Fighters

Projekty UE

Fitness Fighters Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Realizuje projekt pt.

Nr POPW.01.01.02-26-0003/22 „FITNESS FIGHTERS” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Wartosc projektu 984 090.00 PLN
Wartosc wydatow kwalifikowalnych: 950 290.00 PLN
Wartosc dofinansowania: 807 746.50 PLN